syndeo_data/media/Slogan_de_Roedel.jpg De Roedel | Openbare basisschool de Roedel te Harskamp - gemeente Ede  
 
over de school kalender groepen foto album links  
 
 de schoolsyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 Open dag 2019syndeo_data/media/logo__s/3.gif
 organisatiesyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 ouderssyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 schoolgidssyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 school- en jaarplansyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 verlof / informatie leerplichtsyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 AVG syndeo_data/media/logo__s/3.gif
 leerling aanmeldensyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 contactsyndeo_data/media/logo__s/3.gif
 inloggen syndeo_data/media/logo__s/3.gif
 

Engels

De Roedel is met ingang van het schooljaar 2015-2016 gestart met vroeg Engels onderwijs in alle klassen. Wij doen dit met de methodiek van EarlyBird. Ons onderwijs krijgt hiermee een nieuwe impuls.

Waarom Vroeg Engels?

Vroeg beginnen met een vreemde taal biedt heel veel voordelen. Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een nieuwe taal leren. Door met een vreemde taal bezig te zijn, werken ze bijna ongemerkt aan kennis van die taal. Zo groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. Er zijn wetenschappelijke bewijzen dat een vroege start de algemene taalvaardigheid van kinderen verbetert. De keuze voor Engels als tweede taal is een logische. Engels is wereldwijd de meest gebruikte toegankelijke taal. Voor kinderen van deze generatie is een goede kennis van Engels steeds belangrijker voor studie en beroep. Door kinderen deze taal al vroeg te leren, bereiden we ze zo goed mogelijk voor op de toekomst.


Waarom EarlyBird?

EarlyBird is gespecialiseerd in Engelse les op de basis-school met een wetenschappelijk onderlegde basis. Early-bird maakt Engels leren leuk. Bij iedere leeftijd hoort een andere manier van leren. Kleuters leren bijvoorbeeld het makkelijkste spelenderwijs. Kinderen in hogere klassen kunnen wat meer uitdaging aan en gaan ook al lezen en schrijven EarlyBird gebruikt methodes die precies aansluiten bij de leerwijze van kinderen. Ook worden actuele en interessante thema’s verweven in het program-ma zoals de verschillende seizoenen en feest-dagen. Early-Bird wordt volledig geïntegreerd in ons bestaande schoolprogramma. Dat wil zeggen dat de leerkrachten een deel van het gewone programma in het Engels aan gaan bieden. Dus geen extra traditionele Engelse lessen. Wij krijgen daarbij ondersteuningvan EarlyBird. De invoering van de methodiek wordt zo vloeiend mogelijk gedaan.
In groep 1 t/m 4 wordt gewerkt met de methode iPockets en in groep 5 t/m 8 met de methode Our Discovery Island. We nemen de tijd voor een geleidelijke op- en uitbouw van Ear-lyBird. De leerkrachten volgen een driejarig scholingstraject waarin zij gaan werken aan een betere beheersing van hun eigen Engels, maar waar zij ook begeleiding krijgen bij de implementatie van de nieuwe lesmethodieken. Dat doen ze onder andere door de cursus Classroom English.

 

 

| t | f | y | obs De Roedel | Edeseweg 216 | 6732 DC | Harskamp | e:l.vellinga@proominent.nl