Wij werken graag samen vanuit de driehoek school-ouder-kind. Waar het kind centraal staat, ondersteunen school en ouder vanuit verschillende hoeken. Uw kind rust het als het ware op de school en de ouder; uw kind kan op ons samen bouwen en vertrouwen. 
 

Communicatie 

Een open contact en tijdige informatie vinden wij heel belangrijk. Daarvoor gebruiken we onder andere de mail en Parro (een app waarmee wij berichten met ouders kunnen delen). Regelmatig sturen wij uw berichten met praktische informatie of laten wij u meegenieten van de gebeurtenissen op school. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen of bij ons binnenlopen voor vragen. Bij wat grotere vragen maken wij graag een afspraak. 
 

Betrokkenheid 

School en ouders hebben elkaar nodig om een kind zichzelf te laten zijn en zich optimaal te laten ontwikkelen. Een goede onderlinge communicatie is daarom belangrijk. Op die manier zijn verwachtingen naar elkaar helder en kan de beste begeleiding worden aangeboden. Gedurende het schooljaar zijn er verschillende afstemmomenten zoals informatieavonden en 15-minutengesprekken. Voelt u zich daarnaast vrij om bij de leerkracht/directeur aan te kloppen als u merkt dat er iets niet lekker loopt of als u vragen heeft. Ook wij zullen contact met u zoeken als we merken dat we het welbevinden of leerproces van uw kind kunnen verbeteren. 
 

Participatie 

Ouders en verzorgers zijn onmisbaar als het gaat om het optimaal functioneren van school. We prijzen ons daarom gelukkig met betrokken ouders! Net als bij de kinderen heeft ook elke ouder/verzorger zijn of haar talenten en ervaring. Waar de één graag ondersteunt bij technieklessen, of meewandelt met het klompenpad, vindt de ander het juist leuk om de school te versieren bij het actuele thema.  Samen dragen we een steentje bij aan een fijne en veilige leeromgeving van de kinderen