Medezeggenschapsraad

 
Meedenken, meepraten en meebeslissen over schoolzaken, dat zijn de taken van de medezeggenschapsraad (MR). Deze wettelijk ingestelde raad toetst besluiten en heeft op sommige punten instemmings- of adviesrecht. De MR behandelt bijvoorbeeld de formatie, het schoolplan en plannen rondom een grote verbouwing. De notulen van de vergaderingen zijn openbaar. De raad bestaat uit twee ouders en twee teamleden. Allen worden voor drie jaar gekozen, waarna nieuwe verkiezingen volgen.  
Daarnaast dient de MR als oren en ogen van onze school. Zijn er signalen van ouders/verzorgers of kinderen die het team moet weten, dan brengt de MR deze over.