Informatie leerplicht en verlof

 
Wanneer een leerling is ingeschreven op school, zijn de ouders/verzorgers verplicht hun kind de school regelmatig te laten bezoeken (beetje een gekke zin, misschien van maken dat kinderen met 4 jaar starten o.i.d.). Als een kind vijf jaar is geworden, is hij of zij leerplichtig en wordt hij/zij elke dag op school verwacht. Toch kan het nodig zijn om uw kind tijdelijk niet naar school te laten gaan. Dit verlof buiten de schoolvakanties moet altijd tijdig (hier tijdswoord invoegen) worden aangevraagd bij de schooldirecteur. Het is in het belang van de leerling, de ouders en school dat deze verlofaanvraag zorgvuldig wordt behandeld. Een goede communicatie daarover is daarom belangrijk. Op school kunt u een aanvraagformulier voor bijzonder verlof ophalen waarbij we ook extra informatie kunnen geven en uw vragen kunnen beantwoorden. 
 
Wilt u meer informatie over leerplicht en schoolvakanties, dan is actuele informatie te vinden op de site van de Rijksoverheid.