Buitenschoolse opvang


Voor buitenschoolse opvang (BSO) werken wij samen met de (christelijke) BSO BijdeHandjes. Deze opvang sluit aan bij de waarden en normen die wij binnen onze school belangrijk vinden. De kinderen worden na schooltijd opgehaald door de pedagogisch medewerkers en naar de BSO- locatie van dorpshuis De Spil gebracht. Hier zijn ook het kinderdagverblijf en de peuteropvang gevestigd.