De groepen

 

Door te werken in combinatieklassen, leren de kinderen van en met elkaar. Bovendien ondervinden ze hoe mooi het is om iets voor een ander te doen. En hoe fijn het is om te helpen of te worden geholpen? Kinderen ervaren verder te kijken dan hun eigen belangen. Samen met onze leerlingen werken we hard aan wat ze willen, kunnen en moeten leren. Een uitgangspunt waarin plezier voorop staat, want daarmee begint leren. 

Groep 1-2 

Spelen, bewegen en zingen. Dat is hoe kleuters zich ontwikkelen. De kinderen leren van elkaar in de kring tijdens het pauzehapje en werken het hele jaar door aan thema’s. De ene keer samen met anderen, de andere keer alleen. Alle activiteiten zijn afgestemd op hun belevingswereld. De nieuwsgierigheid die van nature aanwezig is, wordt volop gestimuleerd. Al onderzoekend en zich verwonderend, vergroten ze spelenderwijs hun wereld. 

Groep 3-4-5-6-7-8 

Waar de ochtend voor deze kinderen start met taal, schrijven en lezen, staat ’s middags andere vakken op het programma zoals gymnastiek. Vanuit thema’s ontwikkelen ze hun kijk op en kennis van de wereld, creativiteit, cultuur en techniek. Daarnaast zijn Engels, ICT, verkeer en godsdienstvormend onderwijs (groep 5-8) en belangrijke thema’s. De kinderen hebben ieder een eigen laptop van school met educatieve programma's die het leren ondersteunen en stimuleren. Het samenwerken op deze gebieden zorgt voor de versterking van de onderlinge verbondenheid. Stapje voor stapje wordt de mate van huiswerk opgebouwd, zodat de overgang naar het middelbaar onderwijs soepel verloopt.  

Ateliers 
 

Onze school wil naast het leren met hoofd en hart, ook leren met 'handen' Het 'doen' en ervaren.  
Op de dinsdag- en donderdagmiddagen geven wij groepsdoorbrekende ateliers voor de onderbouw  
(groep 1-4 ,op donderdagmiddag) en bovenbouw (groep 5-8, op dinsdagmiddag). Volgens de jaarplanning bieden wij voor een aantal weken 'ateliers' aan die te maken hebben met de vakgebieden natuur, kunst & cultuur, techniek, en ICT. Daarvoor halen wij met enige regelmaat deskundigen in huis (o.a. Cultura, Ixperium), gebruiken wij lespakketen van diverse organisaties (Het Groene Wiel) en bezoeken wij organisaties en bedrijven (Techno Discovery).